ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Изпълнителните дела се образуват, въз основа на изпълнителен титул. Най-често това е Изпълнителен лист. За да може кредиторът (впоследствие взискател) да се снабди с такъв следва да премине през съдебен процес. Когато се образува изпълнително дело при частен или държавен съдебен изпълнител се заплащат държавни такси и се посочват способи, чрез които дългът да бъде събран. Може съдебният изпълнител да бъде упълномощен по чл. 18  ЗЧСИ от взискателя, с което има правомощията да определя начина на изпълнението.  С какво може да Ви съдействаме, как да сме Ви полезни и да Ви защитим, в качеството Ви на длъжник?

В зависимост от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

  • проверяваме редовността на вземането! Може същото да е погасено по давност, част от него да е погасено преди образуване на делото и т.н;

  • проверяваме дали сте надлежно уведомени, съгласно Гражданския процесуален кодекс;

  • следим относно начина на изпълнението, относно съразмерността на вземането и предприеманите действия, какви такси са Ви начислявани в хода на изпълнителното производство и дали могат да бъдат редуцирани;

  • обжалване на адвокатски хонорар на взискател по изпълнително дело;

  • имате насрочен опис на движими вещи? Може да Ви обясним в детайли какви са Вашите права и задължения;

  • При насрочена публична продан срещу Вас, може да Ви обясним какви възможности имате, за да бъде спряна. Имаме връзка и с кредитни посредници, които биха Ви били полезни;

  • Ние сме насреща да проверим, ако имате съмнение в редовността на извършените действия от съдебния изпълнител и постановените от него актове (Предявено разпределение, Постановление за възлагане на недвижим имот, Протокол за обявяване на наддавателни предложения и т.н.)

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

press to zoom
ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

press to zoom
ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

press to zoom
ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

press to zoom
1/5