top of page

Направете своето онлайн

запитване съвсем безплатно

Направете своето онлайн запитване съвсем безплатно чрез подсигурената форма по-долу или на посочените e-mail адреси.

Моля да имате предвид, че отговорът, който ще получите, не може да бъде окачествен като становище или консултация.

Даденият от нас отговор представлява насока, до колко можем да Ви предоставим компетентна защита или правен, съвет свързан с Вашия казус.

Румен Бонински - 

0888 950 381

Цветелина Бонинска -
0888 910 998

Апостол Апостолов -
0883 402 773

office@law-bba.com
boninski@law-bba.com
boninska@law-bba.com
apostolov@law-bba.com

Изпратете Вашето запитване

Благодарим Ви!

bottom of page