top of page

Екипът ни осигурява на своите

клиенти висококачествени услуги

Адвокатска кантора Бонински, Бонинска и Апостолов отваря врати за своите клиенти в началото на 2019г. Обединени от опит, професионализъм и новаторство, предлагаме на клиентите си широк спектър от правни услуги като основна движеща сила за нас е всеки казус да бъде разрешен до най – малкия детайл и респективно всяко лице /физическо или юридическо/ да остане с позитивни впечатления от коректно и експедитивно свършената работа.

Част от екипа са:

ББА адв. Румен Бонински.jpg
Румен Бонински
адвокат
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Адвокат Румен Бонински, който е член на Адвокатска колегия – Плевен от 2000 г. Практиката му до 2019 г. е концентрирана в гр. Кнежа, обл. Плевен, където се помещава и единият му офис. С оглед разрастване на  клиентите си, адв. Румен Бонински запазва офиса си в гр. Кнежа, но измества центъра на дейсност в гр. София. Адвокат Бонински специализира в областта на семейно право, наследствено право, трудово право, административно право, сделки с недвижими имоти. В дългогодишния си професионален опит адвокат Бонински се сблъсква с  разнородни казуси, някои от които: множество трудови спорове и от страната на работници (служители), и на работодатели,текущо правно обслужване на  земеделски кооперации, включително по провеждането на общи събрания, изготвяне на устави и съпътстащите дела на кооперациите, представителство по множество вещни искове, бракораздводни дела, дела за издръжка, дела за съдебна делба на наследствени имоти (включително и земеделски земи). През периода от 2000г. до 2007г. е водил всички съдебни дела на Община Бяла Слатина, включително и абонаментно обслужване на община Кнежа, представителство по дела за оспорване на местните избори.

Адвокат Цветелина Бонинска, израства в семейство на юристи с ясната цел и амбиция да практикува като адвокат, защитавайки безапелационно интересите на своите клиенти. Завършва магистърска степен в СУ „Св.Климент Охридски“ специалност Право. По време на следването си, в продължение на три години работи като стажант в престижна адвокатска кантора в гр. София, като за кратко дава своя принос и в Райфайзен Лизинг България ЕАД. След успешно издържани държавни изпити започва работа в кантора на Съдебен изпълнител, където придобива ценен и богат опит в изпълнителния процес в продължение на почти 3 години, до момента в който полага адвокатски изпит и решава да организира тази кантора. Професионалните интереси на адвокат Бонинска са насочени към семейно и наследствено право, търговско право и търговски сделки, вещноправни спорове, интелектуална собственост, авторско право, кибер сигурност.

Адвокат Апостол Апостолов завършва Софийски университет „ Свети Климент Охридски“, като впоследствие придобива юридическа правоспосбоност и полага успешно адвокатски изпит. По време на следването си в университета провежда стаж в две адвокатски кантори в гр. София. През 2017г. започва да сътрудничи в Народното събрание на Република България като взима участие в няколко законодателни проучвания във връзка с намаляване на риска от катастрофите по пътищата, правомощията на банките с оглед възможностите за принудително реализиране на вземанията им, като и до ден днешен е законодателен сътрудник. През 2014г. започва стаж при съдебен изпълнител, като впоследствие става и юрисконсулт в кантората до 2019г. През това време преминава през семинари и обучения на тема изпълнително производство. Апостол Апостолов проявява задълбочен интерес към изпълнителното производство, договорното право, сделките с недвижими имоти, данъчно право, делата срещу монополисти.

Мъдростта трябва да води, а силата на духа да следва.

bottom of page