top of page

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Въпросите, касаещи семейното и наследственото право са изключително деликатни. Адвокат Румен Бонински предлага на своите клиенти широк спектър от услуги в посочените отрасли на правото като гарантира дикретност. За да се погрижим за Вас, обхващайки всички възможни казуси, възникващи при и по повод семейни и наследствени отношения, осигуряваме и сертифициран медиатор, който да подпомогне разрешаване на проблема по извънсъдебен ред. Оказваме съдействие  при:

  • Брачни договори;

  • Режим на имуществена общност – законов режим на общност и режим на разделност;

  • Развод по взаимно съгласие;

  • Развод по исков ред;

  • Родителстки права;

  • Подпомагане при подготовка на документи и съдействие през цялата процедура при пълно и непълно осиновяване;

  • Издръжка;

  • Съдействие за процедури по закона за защита от домашно насилие;

bottom of page