top of page

             СИМУЛАТИВНИ ВИДЕО КОНСУЛТАЦИИ

В този раздел можете да откриете всички заснети от нас видеа, с които искаме да Ви дадем основни насоки по често срещани правни казуси. Над всяко видео сме се погрижили да дадем кратко описание, какъв вид е симулативната правна консултация, на кои въпроси ще дадем отговори и какви са възможности, които стоят пред Вас при подобна фактическа обстановка. Имайте предвид, че всеки житейски казус е индивидуален, именно поради което сме се постарали да разгледаме по-често срещаните хипотези.

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с Адвокатско дружество Бонински, Бонински и Апостолов чрез контактната форма на сайта, по телефон или имейл.

Настоящото видео пресъздава една симулативна среща, заснета по предварително подготвен сюжет с подставено лице, което е взело решение да прекрати една изпразнена от съдържание връзка. Съветите, които клиентът ще получи касаят развода по взаимно съгласие и са приложими само тогава, когато и двамата партньори са убедени, че трябва да разтрогнат брака си. Имайте предвид, че всеки казус е строго специфичен и се нуждае от индивидуални решения като настоящото няма характер на правна консултация! "Клиентът" ще ни потърси отново след като съпругът й не й "дава развод" и не е съгласен на по-опростената и по-бърза процедура, в следващите видеа очаквайте и най-важния въпрос относно присъждането на родителски права. Към всеки видеоклип ще публикуваме статия както в официалния ни сайт, така и в социалните мрежи, съдържаща по-подробна информация и насоки. Нашата цел е да Ви дадем полезни съвети, които да бъдат Ваш "съюзник" в предстоящата "битка". 

Клиентът се връща за среща с адв. Бонински след проведен разговор с половинката си, която категорично отказва да "даде развод". В настоящото видео можете да чуете какъв е Вашият полезен ход в подобна ситуация! Следващата среща ще даде основни разяснения във връзка с присъждане на родителски права и привременни мерки.

В този симулативен видеоклип клиентът получава основни насоки по отношение на родителските права, какви условия тряба да подсигурим, за да разчитаме на благоприятен изход от делото за развод, в частност как да "получим" родителските права върху роденото от брака дете. Факт е, че много жени са подложени на домашно насилие, в това видео ще чуете какво може да предприемете, за да излезете от неприятната ситуация. Ще получите ценна информация за възможността, как докато трае съдебният процес, да упражнявате родителските права, да получавате издръжка и да обитавате семейното жилище, за да не се налага да търсите алтернатива при родители, роднини или пък да разходвате допълнително средства за жилище под наем.

В последния видеоклип от поредицата, адвокат Бонински разяснява основните положения във връзка с въпроса, касаещ издръжка на деца, която се дължи от родителя, който не упражнява родителските права. Какъв е минималният размер, под който съдът не може да слезе при определянето му? Какви са условията, които влияят на издръжката и кога можем да искаме от съда да ни присъди по-висок от минималния месечен размер / 152. 50 лв/, респективно кога е добре да бъдем умерени? Как да получаваме вече присъдена издръжка ако съпругът не желае да я заплаща? Какви са последиците от неплащане на издръжката? За възможността Общината да поеме минимален размер на издръжка ако родителят не притежава никакво имущество!

Адвокатско дружество Бонински, Бонинска и Апостолов продължава с нов проект, касаещ сделките с недвижими имоти. В настоящото видео можете да разберете как да бъде проучена собствеността на построен недвижим имот преди да предадете стоп-капаро и преди да подпищете предварителен договор. Какви са възможните въпросителни, които могат да възникнат? Кои проблеми могат да бъдат разрешени и как?! Имайте предвид, че всички видеа от предстоящата поредица имат за цел да Ви информират и да дадат основни насоки. Всеки казус, всеки имот, всеки продавач и купувач имат своите разлики и не може да бъдат обхванати вскички възможни хипотези. Ще бъдат засягани често срещани проблеми и тяхното разрешаване.

В следващите видеа очаквайте:

1. Проучване на недвижим имот и инвеститор при покупка "на зелено".

2. Как отстранихме нередовностите, възникнали във връзка с имота и неговия собственик?

3. Как да поделим неподеляем наследствен имот, до който роднините ни не ни допускат?

В настоящото видео Атанасов провежда повторна консултация, за да получи резултат от направения преглед на документите и да си отговори на въпросите Що е то "право на ползване? Трябва ли да ни притеснява то? Как да "узаконим" постройка, за която не разполагаме със строителни книжа? Да сключва ли тази сделка?" Междувременно обаче е харесал и оферта за закупуване на недвижим имот "на зелено". Какви проверки следва да бъдат осъществени, за да сме възможно по-сигурни при покупка на имот от инвеститор? Защо трябва да обследваме както фирмата-инвеститор, така и самия поземлен имот. В следващото видео ще Ви разкажем как отстранихме всички проблеми, за да сдобием клиента ни с харесания от него имот.

В настоящото видео адвокат Апостол Апостолов се среща с продавача на недвижимия имот, за да коментират и отстранят всички нередовности по сделката. Как да продам имот в съпружеска имуществена общност ако съпругата/съпругът ми са извън България или поради други причини не могат да се явят на сделката при нотариус? Какъв е редът за отказ от учредено право на ползване? Каква е процедурата, с която да прехвърля постройка, а нямам документи за нея? Какви документи са необходими за снабдяване с удостоверение за търпимост? Какъв е наборът от документи, нужни на продавача, за да отчужди имота си? Имайте предвид, че всеки казус е различен и е възможно на Вас да са Ви необходими и други документи, извън описаните в това видео. Отговорите на тези въпроси можете да откриете тук.

В това видео говорим за предварителния договор при покупка на "зелено" Имайте предвид, че инвеститорите, с които договаряте изготвят и Ви предоставят за подпис предварителни договори, които са изцяло в тяхна полза и винаги може да се преговаря - да бъдат изменени клаузи, да бъдат премахнати, респективно да се добавят други, така че договорът да е "равнопоставен".

Какво трябва да съдържа договорът при покупка "на зелено"?

Как можем да предоговорим клаузи?

Каква е разликата между собствен терен и учредено право на строеж?

Какво е разликата между апартамент и ателие?

Какво е договор за строителство и довършителни работи и защо е важно да се запознаем с него преди подписване на предварителен договор?

Отговорите на тези и други въпроси, можете да откриете тук.

В следващото видео адвокат Румен Бонински ще даде насоки за процедурата по съдебна делба или как да поделим неподеляем имот.

Притежавате недвижим имот, който сте придобили по наследство или пък се намирате в обикновена съсобственост с друго лице?

Не успявате да постигнете съгласие във връзка с управлението на имота с останалите наследници/съсобственици?

Това видео ще Ви даде полезна информация какви са начините, по които можете да "излезете" от тази съсобственост в зависимост от целта Ви. В конкретния случай имаме наследник, който няма интерес от запазване на имота за себе си. Останалите собственици го отдават под наем, а на нашия клиент не дават полагащото му се според идеалните части, които притежава /част от наемната цена/.

Какво може да направи той?

1. Всички съсобственици заедно да продадете имота на едно трето лице / ако те са съгласни/.

2. Да продаде своите идеални части на някой от останалите наследници/съсобственици.

3. Да продаде своите идеални части на трето лице / извън собствеността/, но само при спазване на предвидените в закона изисквания. Да предложи изкупуване на останалите съсобственици при СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ И ЦЕНА. Това предложение следва да съдържа срок, бъде отправено официално за по-голяма сигурност. Какво разбираме под официално? Да бъде изпратено или чрез пощенски услуги, които предлагат възможност да се удостовери съдържанието, или чрез частен съдебен изпълнител, или чрез нотариус.

4. Да сключи договор за доброволна делба с ВСИЧКИ останали съсобственици.

5. Последната възможност е съдебната делба. Процедура, която се развива в две фази, приключва с две съдебни решения, всяко от които трябва да влезе в сила. Какви документи са Ви необходими, за да стартирате процедурата, можете да научите от видеото. Каква може да е съдбата на имота? Да бъде възложен на някой от съделите като същият уравнява дела на останалите в пари съобразно квотите / идеалните части/. Да бъде изнесен на публична продан, а сумата, за която бъде продаден, да се разпредели отново съобразно квотите на всеки един от съделителите/ собствениците.

bottom of page