ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Кантората осъществява процесуално представителство на своите клиенти пред всички съсебни инстанции на Република България: районен, окръжен(съответно апелативен) и върховен. Дружеството се старае да осигурява качествена и надеждна правна защита на правата и законните интереси на своите клиенти по граждански и търговски дела, включително по дела, свързани с несъстоятелност, във всяка фаза на съответното производство. от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

  • процесуално представителство по спорни или безспорни производства пред съд;

  • арбитраж;

  • частен/държавен съдебен изпълнител;

  • нотариус;

  • административен орган;

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

press to zoom
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

press to zoom
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

press to zoom
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО

press to zoom
1/10