Може да се запознаете и с нашата статия, относно предварителния договор и за какво следва да следим при покупко-продажбата на недвижимия имот. 

Румен Бонински - 

0888 950 381

Цветелина Бонинска -
0888 910 998

Апостол Апостолов -
0883 402 773

office@law-bba.com
boninski@law-bba.com
boninska@law-bba.com
apostolov@law-bba.com

Всички права са запазени. Адвокатско дружество Бонински, Бонинска и Апостолов.

© 2020 Proudly created by 1MiL.xyz