top of page

РАЗВОД

Семейните отношения са нещо изключително деликатно, именно поради това нашият екип се стреми да разрешава възникналите семейни спорове посредством медиация. Решението да прекратиш един брак е съпътствано от много негативни фактори, самите дела за развод обикновено са дълги, хората не успяват да постигнат съгласие и в последствие това се отразява на децата им, поради тези и други съображение съветваме  нашите клиенти да преминат първо през медиация / Това е способ, посредством който страните постигат взаимноизгодно споразумение, води се от медиатор, който подпомага спорещите страни да постигнат съгласие по основни въпроси, след което споразумението се одобрява от съда/.

Много често в практиката ни клиентите са категорично решени да прекратят една изпразнена от съдържание връзка. Тогава когато между съпрузите няма близост, изчезнали са любовта, взаимността, разбирателството, топлотата в отношенията им, характерни за брачната връзка и бракът им съществува формално, без да е полезен за тях самите и за обществото

Възможностите са две - развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. По кой път ще тръгнем заедно зависи на първо място от това дали и двамата партньори искат да се разведат и дали могат да постигнат съгласие по основни въпроси като къде ще живее детето/ако не е навършило пълнолетие/, кой ще използва семейното жилище, какъв размер ще бъде издръжката, която ще заплаща родителят, който не се грижи за детето/децата и други.

ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
1/5
bottom of page