top of page

РАЗВОД

Семейните отношения са нещо изключително деликатно, именно поради това нашият екип се стреми да разрешава възникналите семейни спорове посредством медиация. Решението да прекратиш един брак е съпътствано от много негативни фактори, самите дела за развод обикновено са дълги, хората не успяват да постигнат съгласие и в последствие това се отразява на децата им, поради тези и други съображение съветваме  нашите клиенти да преминат първо през медиация / Това е способ, посредством който страните постигат взаимноизгодно споразумение, води се от медиатор, който подпомага спорещите страни да постигнат съгласие по основни въпроси, след което споразумението се одобрява от съда/.

Много често в практиката ни клиентите са категорично решени да прекратят една изпразнена от съдържание връзка. Тогава когато между съпрузите няма близост, изчезнали са любовта, взаимността, разбирателството, топлотата в отношенията им, характерни за брачната връзка и бракът им съществува формално, без да е полезен за тях самите и за обществото

Възможностите са две - развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. По кой път ще тръгнем заедно зависи на първо място от това дали и двамата партньори искат да се разведат и дали могат да постигнат съгласие по основни въпроси като къде ще живее детето/ако не е навършило пълнолетие/, кой ще използва семейното жилище, какъв размер ще бъде издръжката, която ще заплаща родителят, който не се грижи за детето/децата и други.

bottom of page