top of page

ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ

Съдействаме при извършване на справки в институции, за което ни е необходимо обикновено ,а не нотариално заверено пълномощно. Предоставяме резултат от извършената справка в рамките на три работни дни, според натовареността на адвокатите, както и с оглед бързина на институциите.

Можем да Ви спестим комуникацията с институции при снабдяване с различни по вид документи, като депозираме молба за издаване на документа, след което се явяваме в определения срок, за да  го получим и да Ви го предадем.

Ако имате съмнение, че срещу Вас има образувано изпълнително дело, можем да направим справка от регистър на длъжниците, от където можем да разберем дали има образувано изпълнително производство срещу Вас и при кой Частен съдебен изпълнител е последното. Ако открием такъв неприятен факт, можете да ни упълномощите, за да прегледаме делото и да Ви дадем становище какво следва да бъде поведението Ви от тук насетне, като повече можете да научите на : https://www.law-bba.com/zashtita-po-izpalnitelni-dela

bottom of page