top of page
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО Бонински, Бонинска и Апостолов.jpg

АДВОКАТСКО

ДРУЖЕСТВО 

Бонински,

Бонинска

и Апостолов

11.jpg

Доказано доверие

За максимално доверие и защита, личният контакт с екипа на Адвокатско дружество Бонински, Бонинска и Апостолов, винаги ще бъдат на разположение за Вас.

22.jpg

Коректно отношение

Нашите клиенти винаги са на първо място!

33.jpg

Постоянна помощ

Кратките и директни средства за комуникация могат да се окажат решаващи за бързото и ефикасно разрешаване на вашия казус

20

години практика

Нашата основна цел е да защитаваме по възможно най-добрия и ефективен начин интересите на нашите клиенти. Приоритет в работата на нашия екип е всеки, който ни е гласувал доверие да бъде удоволетворен от работата ни и да се върне отново при нас. Коректност, прозрачност и ефективност – към това се стремим 

непрекъснато в работата си.

Най-важното за нас е изграждане на дългосрочни отношения с клиентите.

Гарантира директност.

Доверие и уважение.

Коректност и отношение.

Резултати и ефективност.

СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ И УСЛУГИ

Signing a Contract

ДОГОВОРНО

ПРАВО

Договорното право, наричано още Облигационно право, регулира доброволното създаване на права и задължения между граждани и/или юридически лица.

real-estate-3337032_960_720.jpg

ВЕЩНО

ПРАВО

Вещното право е клон на гражданското право, чиито предмет са вещите/ движими и недвижими/. Доктрината окачествява вещното право като "абсолютно право", което само по себе си означава, че всяко трето лице е длъжно да се въздържа от посегателства спрямо чуждата вещ.

bg-parallax3-1024x960.jpg

ТРУДОВО

ПРАВО

Трудовото право урежда онези обществени отношения в основата, на които лежи човешкият труд. Този отрасъл представлява съвкупност от правила, които регулират възникване на правоотношенията работник/служител

Euro

ДАНЪЧНО

ПРАВО

Данъчното право се определя като публичен отрасъл. От което следва, че единият субект в данъчните правоотношения е държавата, чрез орган на приходната администрация.

business-3167295_960_720.jpg

КОРПОРАТИВНО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Корпоративното право регулира правното положение на търговците. Най — общо този отрасъл на правото урежда, както учредяването на търговските дружества, множеството промени, които могат да настъпват в рамките на дейността на дружествата

blog5.jpg

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Въпросите, касаещи семейното и наследственото право са изключително деликатни. Адвокат Румен Бонински предлага на своите клиенти широк спектър от услуги в посочените отрасли на правото като гарантира дискретност.

bg-parallax1-1-1024x1024.jpg

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Администратоивното право регулира обществените отношения, възникващи при осъществяването на изпълнителната власт.

mortgage-3580537_960_720.jpg

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Изпълнителните дела се образуват, въз основа на изпълнителен титул. Най-често това е Изпълнителен лист. За да може кредиторът (впоследствие взискател) да се снабди с такъв следва да премине през съдебен процес.

Judge and Gavel

ПРОЦЕСУАЛНО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Кантората осъществява процесуално представителство на своите клиенти пред всички съсебни инстанции на Република България: районен, окръжен(съответно апелативен) и върховен.

Екипът ни осигурява на своите
клиенти висококачествени
 услуги.

След като поемем вашия казус ние се ангажираме да постигнем предварително зададените цели във възможно най-кратки срокове.

ББА адв. Румен Бонински.jpg
Румен Бонински
адвокат
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
Адвокатско дружество ББА адвокат Цветелина Бонинска 0888910998.jpg
Цветелина Бонинска
адвокат
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
Адвокатско дружество ББА адвокат Апостол Апостолов_edited.jpg
Апостол Апостолов
адвокат
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn

Научете последните правни новини
от адвокатска кантора 
BBA

За нашите правни услуги и консултации можете да прочетете в секцията Статии на уеб сайта ни. Ние имаме знание и опит за всички ваши индивидуални нужди – само изберете най-подходяща услуга и експерт за вас. 

Последвайте ни

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page