top of page

Искате да пътувате с детето си извън пределите на страната

Актуализирано: 4.01.2021 г.


В следващите редове, ще Ви дадем някои полезни съвети.

Съгласно правната уредба на Република България, малолетните и непълнолетни деца, пътуват извън границите на страната, придружени от двамата си родители, а при обективна невъзможност за това – само с единия, но с изричното писмено съгласие(с нотариално удостоверен подпис) на другия родител. При раздяла това съгласие често става непостижимо (не поддържат контакти, намират се в чужбина и т.н.) или пък съгласието се използва от недобросъвестния родител в нарочен тормоз.

Най-честият (при разбирателство между родителите) вариант за снабдяване на това съгласие е с нотариално удостоверена декларация-съгласие от единия родител за извеждане на детето в чужбина, придружено от другия родител. Ако детето пътува с някой свой близък, то тогава е необходимо съгласие и от ДВАМАТА родители, детето да пътува с поименно посочен близък на когото имат доверие. При влошени отношения между родителите (енетуално развод или др.) това е доста трудно. Даването на съгласие практиечски е непостижимо ако родителят е незаинтерован от детето или се укрива.

Важно да се знае е, че даденото веднъж съгласие, по всяко време може да бъде оттеглено от родителя с последваща нотариално удостоверена декларация. Това естествено поставя другия родител в несигурност. Възможно е, при дълго време планирано напускане (екскурзия, почивка и др.) на страната, в последния момент, на границата, да ни спрат поради оттегляне на съгласието.

Законът е предвижда и такива ситуации като защитава интересите на гражданите по следния начин: в съдебно производство може да се поиска издаване на необходимите лични документи на детето за реализиране на такова задгранично пътуване. Безспорно е, че този ред е по – бавен, но е по – сигурен, особено при неразбирателство между родителите.

Има и критерии, съгласно които съдът разрешава на единия родител да изведе зад граница малолетното/непълнолетното/ си дете, въпреки волята на другия родител.

Родителят, който избере този вариант, подава молба пред районния съд по настоящия адрес на детето (ако е непълнолетно, това е адресът на родителя, който упражнява родителските права). Задължително е в тази молба родителят да посочи причините, поради които иска от съда извеждане на детето, времето, престоя и дестинацията на страната /страните/ която ще бъде посетена. Съдът взема решение само ако бъде убеден от молителя, че пътуването е в изключителен интерес на детето. За ответник бива призован от съда и другият родител и ако има противоречие между двамата , следва молителят да представи пред съда доста убедителни аргументи за това.

В това съдебно производство, в което и двамата родители имат вазмъжността да ангажират доказателства за твърденията за „ЗА“ и „ПРОТИВ“ пътуването на детето в чужбина, е възможно да изискат и двамата родители позволение да изведат детето в чужбина. Ако и двамата родители убедят съда, че имат желание и възможност и ще бъде в интерес на детето, тогава съдът може да уважи и двете искания, като всеки родител ще има утвърдено от съда право да извежда детето извън границите на страната.

Следва да имате предвид, че има правна възможност да се иска предварително изпълнение на решението на съда (макар и то да подлежи на обжалване пред Върховния съд). Ето така ще можете да планирате краткосрочно бъдещо пътуване, защото съдът може да допусне предварително изпълнение още с постановяването на решението на първоинстанционния съд.

Искането за разрешение за пътуване следва да е изрично, като се посочи определена държава или група държави, до които ще се пътува, както и времето или определен пероид от време, причината за пътуването. Съдут е задължен по закон да охранява интересите на детето, така че сочените държави следва доказано да не са във въоражени конфликти, природни катаклизми. Не е препоръчително и пътуване до страна, относно която българската държава е лишена от възможност да упражни контрол за защита правата на детето и т.н.

Законът е категоричен, че отказът на другия родител не е непеодолимо препятствие. Съдът е този, който може да замести съгласието на недобросъвестния родител, в това число и за повече от едно пътуване. Така ще можете да планирате и краткострочи пътувания, ваканции, а също и образованието на Вашето детете. Единственият критерий, който съобразява съда е, интересът на детето, като отчита необходимостта от общуването на детето с двамата си родители.

Както виждате, всичко е постижимо, стига да знаем какви права ни дава законодателя и реда, по който да ги реализираме.

52 преглеждания0 коментара

Comentários


bottom of page